Praktijk voor Psychotherapie

Praktijk voor
Psychotherapie en Psychoanalyse 

Welkom...

De moeilijkheden waarmee mensen zich aanmelden in mijn praktijk kunnen heel uiteenlopend zijn. Ze kunnen vaag zijn of juist heel specifiek, plots zijn opgedoken of ze bestaan misschien al lange tijd. 

In de praktijk wordt in de eerste plaats gewerkt met het gesproken woord. Je zal dus worden uitgenodigd vrijuit, ongecensureerd te spreken over wat je beroert.

De eerste stap naar therapie hoeft echter niet zo groot te zijn. Er wordt immers steeds rekening gehouden het tempo van degene die in therapie komt en met de specificiteit van de vraag waarmee die zich aanmeldt.


Voor wie?

 - In mijn praktijk werk ik met kinderen, jongeren en volwassenen,

 - De meeste therapieën verlopen in het Nederlands, het is echter ook mogelijk je aan te melden in het Engels of Frans

 

Vaak voorkomende aanmeldingsklachten:

Ieder mens en ook ieder probleem is anders. Om toch een indruk te bieden van mogelijke aanmeldingsklachten bied ik hieronder een overzicht:

- Angst, depressie, burn-out, stress, eenzaamheid
- Concentratieproblemen, (lichamelijke) onrust, (hoog)sensitiviteit/gevoeligheid
- Problemen op het werk of in de studies
- Vermoeidheid, slaapproblemen, (aanhoudende) pijn, eetproblemen
- Dwanggedachten, piekeren, (vreemde) dromen of fantasieën, nachtmerries
- Woede, problemen met agressie(beheersing), jaloezie
- Verslaving (alcohol, drugs, medicatie, andere..)
- Problemen in een relatie, bij of na een (echt)scheiding, eenzaamheid
- Rouw, verdriet, problemen na een ingrijpende levensgebeurtenis
- (psycho)trauma, hechtingsproblemen
- Seksuele problemen, verwarring rond seksuele identiteit
- Moeilijkheden op het vlak van zelfbeeld, identiteit, toekomstbeeld,..
- Zelfmoordneigingen, geen uitweg meer zien, (zelf)verwaarlozing
- Moeilijkheden in de omgang met anderen
- Psychotische problemen, autisme,..
- Andere..

 
Werkwijze

- De methode voor volwassenen is individuele gesprekstherapie. De eerste gesprekken zijn verkennend. Afhankelijk van de vraag kunnen de gesprekken de vorm aannemen van een psychoanalyse. 

- Bij kinderen en jongeren worden ook de ouders betrokken in het proces. Afhankelijk van de vraag kan het accent komen te liggen op een werk met de ouders of met het kind / de jongere. Voor kinderen bestaat een aanbod van speltherapie. 

- Richtprijs voor een consult is 50 euro. Dit tarief geldt vanaf het eerste kennismakingsgesprek. 
- De frequentie van de gesprekken wordt besproken tijdens de verkennende gesprekken. 
- Ik hanteer geen wachtlijst en kan op korte termijn een eerste afspraak bieden.

Een eerste afspraak?

- Je kan me contacteren: telefonisch, per e-mail of via het contactformulier.  

- De praktijk bevindt zich op de Kiekenstraat 26 te 9000 Gent. Voor meer informatie, klik hier.