Praktijk voor Psychotherapie

Praktijk voor
Psychotherapie en Psychoanalyse 

Voorzorgen corona

Om gesprekken in de praktijk mogelijk te maken wordt rekening gehouden met fysieke afstand, is desinfecterende gel voorzien en wordt de praktijk voor en na iedere sessie ontsmet. Ook consultaties via beeldbellen of per telefoon zijn mogelijk.


Welkom...

De moeilijkheden waarmee mensen zich aanmelden in mijn praktijk kunnen heel uiteenlopend zijn. Ze kunnen vaag zijn of juist heel specifiek, plots zijn opgedoken of ze bestaan misschien al lange tijd.

 

In de praktijk wordt in de eerste plaats gewerkt met het gesproken woord. De ervaring leert immers dat het vooral het 'spreken' is dat in psychotherapie effecten sorteert.

De eerste stap naar therapie hoeft echter niet zo groot te zijn. Er wordt immers steeds rekening gehouden met het tempo van degene die in therapie komt en met met de specificiteit van de vraag waarmee die zich aandient. 

Belangrijke pijlers in de werking zijn het onbevooroordeeld luisteren en het beroepsgeheim.


Voor wie?

In mijn praktijk werk ik met kinderen, jongeren en volwassenen. Ook jongvolwassenen en ouderen kunnen zich aanmelden.

- Het is mogelijk op gesprek te komen in het Nederlands,  Engels/English of Frans/français.

 

Vaak voorkomende aanmeldingsklachten:

Ieder mens en ook ieder probleem is anders. Om toch een indruk te bieden van mogelijke aanmeldingsklachten, hieronder een overzicht:

- Angst, depressie, burn-out, stress
- Concentratieproblemen, (lichamelijke) onrust, (hoog)sensitiviteit/gevoeligheid
- Problemen op school, in de studies of op het werk
- Vermoeidheid, slaapproblemen, (aanhoudende) pijn, eetproblemen (anorexie, boulemie, overgewicht,..)
- Dwanggedachten, piekeren, (vreemde) dromen of fantasieën, nachtmerries
- Woede, problemen met agressie, jaloezie
- Verslaving (alcohol, drugs, medicatie, andere..)
- Problemen in een relatie, bij of na een (echt)scheiding, eenzaamheid
- Rouw, verdriet, problemen na een ingrijpende levensgebeurtenis
- (psycho)trauma, hechtingsproblemen
- Seksuele problemen, verwarring rond seksuele identiteit, vragen rond afwijkende seksualiteit
- Moeilijkheden op het vlak van zelfbeeld, identiteit, toekomstbeeld,..
- Zelfmoordneigingen, negatieve gedachten, geen uitweg meer zien, (zelf)verwaarlozing
- Moeilijkheden in de omgang met anderen
- Psychotische problemen, autisme,..
- Andere..

 
Werkwijze

 

- Het spreken van kinderen kan bevorderd worden via tekenen, muziek en spel. De ouder(s) worden steeds betrokken in de therapie. 

- De methode voor jongeren en volwassenen is individuele gesprekstherapie. De eerste gesprekken zijn verkennend. Afhankelijk van de vraag kunnen de gesprekken de vorm aannemen van een psychoanalyse.

 

Een eerste afspraak?

- Je kan me contacteren: telefonisch, per e-mail of via het contactformulier.  

- De privépraktijk bevindt zich in de Kiekenstraat 26 te 9000 Gent (omgeving Rooigemlaan). Afspraken zijn mogelijk op weekdagen overdag en 's avonds en op zaterdagochtend. Meer informatie vind je hier
- Op maandag overdag en op woensdagochtend zijn ook afspraken mogelijk in groepspraktijk de spreek-kuur. De groepspraktijk is gelegen in de Ooilamstraat 36 te 9000 Gent (omgeving centrum Gent, visserij). Meer informatie vind je hier