Praktijk voor Psychotherapie

Praktijk voor
Psychotherapie en Psychoanalyse 

Gesprekstherapie in tijden van corona..

Ook tijdens de coronacrisis kan je je aanmelden voor gesprekstherapie. Gesprekken zijn mogelijk in de praktijk, per telefoon of via online videogesprek. Bij gesprekken in de praktijk worden hygiëne en fysieke afstand gerespecteerd. Neem graag (telefonisch) contact op en dan bespreken we wat voor jou momenteel de beste werkwijze is.

 

Welkom...

De moeilijkheden waarmee mensen zich aanmelden in mijn praktijk kunnen heel uiteenlopend zijn. Ze kunnen vaag zijn of juist heel specifiek, plots zijn opgedoken of ze bestaan misschien al lange tijd.

In de praktijk wordt in de eerste plaats gewerkt met het gesproken woord. De ervaring leert immers dat het vooral het 'spreken' is dat in psychotherapie effecten sorteert.

De eerste stap naar therapie hoeft echter niet zo groot te zijn. Er wordt immers steeds rekening gehouden met het tempo van degene die in therapie komt en met met de specificiteit van de vraag waarmee die zich aandient. 

Belangrijke pijlers in de werking zijn het onbevooroordeeld luisteren en het respecteren van het beroepsgeheim.


Voor wie?

In mijn praktijk werk ik met kinderen, jongeren en volwassenen. Ook jongvolwassenen en ouderen kunnen zich aanmelden.

- Het is mogelijk op gesprek te komen in het Nederlands,  Engels/English of Frans/français.

 

Vaak voorkomende aanmeldingsklachten:

Ieder mens en ook ieder probleem is anders. Om toch een indruk te bieden van mogelijke aanmeldingsklachten bied ik hieronder een overzicht:

- Angst, depressie, burn-out, stress
- Concentratieproblemen, (lichamelijke) onrust, (hoog)sensitiviteit/gevoeligheid
- Problemen op school, in de studies of op het werk
- Vermoeidheid, slaapproblemen, (aanhoudende) pijn, eetproblemen (anorexie, boulemie, overgewicht,..)
- Dwanggedachten, piekeren, (vreemde) dromen of fantasieën, nachtmerries
- Woede, problemen met agressie, jaloezie
- Verslaving (alcohol, drugs, medicatie, andere..)
- Problemen in een relatie, bij of na een (echt)scheiding, eenzaamheid
- Rouw, verdriet, problemen na een ingrijpende levensgebeurtenis
- (psycho)trauma, hechtingsproblemen
- Seksuele problemen, verwarring rond seksuele identiteit, vragen rond afwijkende seksualiteit
- Moeilijkheden op het vlak van zelfbeeld, identiteit, toekomstbeeld,..
- Zelfmoordneigingen, negatieve gedachten, geen uitweg meer zien, (zelf)verwaarlozing
- Moeilijkheden in de omgang met anderen
- Psychotische problemen, autisme,..
- Andere..

 
Werkwijze

- De methode voor volwassenen is individuele gesprekstherapie. De eerste gesprekken zijn verkennend. Afhankelijk van de vraag kunnen de gesprekken de vorm aannemen van een psychoanalyse.

Ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom in de praktijk. Afhankelijk van de vraag wordt ook met de ouders gewerkt. Om het spreken van kinderen te bevorderen kan worden gewerkt met tekenen, muziek en spel. 

 

Een eerste afspraak?

- Je kan me contacteren: telefonisch, per e-mail of via het contactformulier.  

- De praktijk bevindt zich op de Kiekenstraat 26 te 9000 Gent. Voor meer informatie, klik hier.