Praktijk voor Psychotherapie en Psychoanalyse

Welkom...

 

De moeilijkheden waarmee mensen zich aanmelden in mijn praktijk kunnen heel uiteenlopend zijn. Ze kunnen vaag zijn of heel specifiek, plots zijn ontstaan of ze bestaan misschien al lange tijd. Wanneer je psychisch lijdt en er alleen of met behulp van je omgeving niet uitgeraakt, kan het nodig zijn op gesprek te komen.

In de praktijk wordt gewerkt met het gesproken woord via gesprekstherapie of psychoanalyse. 


Er wordt rekening gehouden met het tempo van degene die in therapie komt en met de specificiteit van de vraag waarmee die zich aandient. 

Pijlers in de werking zijn het onbevooroordeeld luisteren en het beroepsgeheim. 

 

Psycholoog Gent Wim Matthys

Voor wie?


In mijn praktijk werk ik met volwassenen

- Het is mogelijk op gesprek te komen in het Nederlands,  Engels/English, Frans/français. 

 

Met welke problemen kan je bij me terecht?

Ieder mens en ook ieder probleem is anders. Om toch een indruk te bieden van mogelijke aanmeldingsklachten, hieronder een  indruk:

- Angst, fobie, depressie, burn-out, stress
- Concentratieproblemen, (lichamelijke) onrust, (hoog)sensitiviteit/gevoeligheid
- Problemen in de studies of op het werk
- Vermoeidheid, slaapproblemen, nachtmerries
- (psycho)somatische problemen: (medisch onverklaarde) pijn, hypochondrie,..
- Eetproblemen (anorexia, boulimie, overgewicht,..)
- Dwanggedachten, piekeren, (vreemde) dromen of fantasieën 
- Woede, problemen met agressie, jaloezie
- Verslaving (alcohol, drugs, medicatie, gokken, andere..)
- Problemen in een relatie, familiale problemen, (echt)scheidingsproblematiek, eenzaamheid
- Rouw, verdriet, problemen na een ingrijpende levensgebeurtenis
- (psycho)trauma, hechtingsproblemen, traumatische seksuele ervaringen, dissociatie
- Seksuele problemen; vragen of problemen met betrekking tot seksuele identiteit
- Moeilijkheden op het vlak van zelfbeeld, identiteit, toekomstbeeld,..
- Zelfmoordgedachten, rouw na zelfdoding, geen uitweg meer zien, (zelf)verwaarlozing
- Moeilijkheden in de omgang met anderen
- Psychotische problemen: hallucinaties, wanen, manie, melancholie, bipolariteit
- Autisme
- Andere..

 
Werkwijze 

- Qua methode wordt gewerkt via individuele gesprekken. Afhankelijk van de vraag kunnen deze gesprekken de vorm aannemen van een  gesprekstherapie of psychoanalyse.

 

Praktisch:

- Je kan me contacteren:  telefonisch, of per e-mail . Het maken van een eerste afspraak gebeurt telefonisch.

- De privépraktijk bevindt zich in de Kiekenstraat 26 te 9000 Gent (omgeving Brugse Poort, Rooigemlaan). Afspraken zijn mogelijk op weekdagen overdag en 's avonds. Meer informatie vind je hier