Methode


Het maken van een eerste afspraak gebeurt telefonisch. De eerste gesprekken zijn verkennend of preliminair. Binnen die gesprekken krijg je in de eerste plaats de mogelijkheid op verhaal te komen. Hierbij wordt de vraag, het probleem, het lijden waarmee je je aandient onderzocht binnen een ruimere samenhang. De gesprekken kunnen vervolgens de vorm aannemen van gesprekstherapie of psychoanalyse.

 

Psychoanalyse

 

In een psychoanalytische kuur wordt gewerkt met de basishypothese dat het functioneren van de mens in belangrijke mate beïnvloed wordt door onbewuste drijfveren en processen. Dit onbewuste uit zich in dromen, faalhandelingen, versprekingen, enz...  Het is mogelijk op het spoor te komen van het onbewuste door te spreken aan de hand van de methode van de vrije associatie.  

Vrije associatie houdt in dat je hetgeen door je gedachten gaat in het woord brengt zonder jezelf te censureren. Het gaat er dus om 'eender wat' uit te spreken, ongeacht of het als ongepast, onbelangrijk of aanstootgevend wordt ervaren. 

 

Opdat het psychoanalytisch werk een voortgang kan hebben zijn meerdere gesprekken per week nodig. Bij een psychoanalyse verloopt het spreken liggend op de bank.

 

Gesprekstherapie


Wanneer een psychoanalyse niet aangewezen blijkt kan ook gewerkt worden aan de hand van gesprekstherapie. In dat geval wordt gewerkt in een face à face opstelling. De manier van werken en de frequentie van de gesprekken worden in onderling overleg bepaald.