Volwassenen


Je kan contact opnemen voor een eerste afspraak per telefoon of e-mail. Ik streef ernaar steeds op korte termijn een eerste afspraak te bieden. De eerste gesprekken zijn verkennend of preliminair. Binnen die gesprekken krijg je in de eerste plaats de mogelijkheid op verhaal te komen. Hierbij wordt de vraag, het probleem, het lijden waarmee iemand zich aandient onderzocht binnen de ruimere samenhang. Ook wordt ook geëxploreerd of er een voldoende vertrouwensband kan ontstaan voor een verdere samenwerking. De gesprekken kunnen de vorm aannemen van gesprekstherapie of psychoanalyse.