Werkwijze

 

Hoe verloopt een gesprekstherapie?

 
Gedurende de eerste gesprekken word je de tijd en ruimte geboden om op verhaal te komen. Daartoe bied ik je een discreet kader, als psycholoog heb ik beroepsgeheim. De frequentie van de sessies en de manier van werken wordt verder besproken. De mogelijkheid bestaat om op korte termijn een eerste afspraak te verkrijgen. Ook is het mogelijk om indien nodig verschillende keren per week op gesprek te komen. 

 

Indien aangewezen kunnen de gesprekken de vorm aannemen van een psychoanalyse. Hierbij ligt het accent op het 'vrij spreken', waarbij je uitgenodigd wordt zonder zelfcensuur te spreken over wat je beroert, op jouw persoonlijk tempo.