Een overzicht van mijn publicaties

 

  • Matthys, W. (2015). Behoed u voor het begrijpen: verslag van een studiedag over Lacans discourstheorie -actuele en klinische perspectieven (Gent, 28 januari 2015). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 21 (3), 137-

 

  • Matthys, W. (2015). Eyes Wide Shut: Kubrick's final film on fundamental fantasy, jouissance and gaze. Presencing EPIS, 1, 95-

 

  • Matthys, W. (2015). Over de enscenering van basisfantasma, genot en blik in het filmische oeuvre van Stanley Kubrick. Een Lacaniaans perspectief. Psychoanalytische Perspectieven, 32:4, 407-

 

  • Matthys, W. Schrans, D., & Geerardyn, F. (2014). 2001 : A Space Odyssey and the anticipatory function of the symbolic order in the staging of the beating fantasy. Casys: International Journal of Computing Anticipatory Systems, 29, 69-

 

  • Geerardyn, F., Matthys, W., & Schrans, D. (2014). Signifiers to stand on : on the anticipatory function of the other. Casys: International Journal of Computing Anticipatory Systems, 29, 61-

 

  • Schrans, D., Geerardyn, F., Matthys, W. (2014). Anticipation : how does literature create its limits through reading and writing? Casys: International Journal of Computing Anticipatory Systems, 29, 77-

 

  • Matthys, W. (2014). On the Staging of fundamental fantasy, jouissance and gaze in Stanley Kubrick’s cinematography. A Lacanian Perspective. Doctoraal Proefschrift, Universiteit Gent.

 

  • Matthys, W. (2013). Observe All!: On the staging of fundamental fantasy, jouissance and gaze in Stanley Kubrick’s A Clockwork Orange. American Imago, 70:2, 225-

 

  • Matthys, W. (2013). Full Metal Jacket; How Kubrick staged fundamental fantasy, jouissance and gaze. Psychoanalytische Perspectieven, 31:2, 121-