Psychoanalyse

 

In een psychoanalytische kuur wordt gewerkt met de basishypothese dat het functioneren van de mens in belangrijke mate beïnvloed wordt door onbewuste drijfveren en processen. Dit onbewuste uit zich in dromen, faalhandelingen, versprekingen, enz...  Het is mogelijk op het spoor te komen van het onbewuste door te spreken aan de hand van de methode van de vrije associatie.  

Vrije associatie houdt in dat je hetgeen door je gedachten gaat in het woord brengt zonder jezelf te censureren. Het gaat er dus om 'eender wat' uit te spreken, ongeacht of het als ongepast, onbelangrijk of aanstootgevend wordt ervaren. 

 

Opdat het psychoanalytisch werk een voortgang kan hebben zijn meerdere gesprekken per week nodig. Bij een psychoanalyse verloopt het spreken liggend op de bank.