Kinderen  en Jongeren

 

 

Van harte welkom..

Voor kinderen kan het soms moeilijk zijn uiting te geven aan de gedachten, gevoelens die in hen omgaan. Vaak zijn zij verdrietig, woedend, angstig,.. maar vinden er de woorden niet voor. Het kan zijn dat een kind zich dan opstandig opstelt, druk doet,.. Het kan ook zijn dat het zich juist terugtrekt in zichzelf, stil en neerslachtig wordt.

Soms merk je een verandering op bij het kind na een ingrijpende levensgebeurtenis. Of misschien vraag je je af waar een en ander mee te maken heeft. Het ook kan zijn dat je een vermoeden hebt, maar niet weet hoe er mee om te gaan.

 

Ook jongeren kunnen moeilijkheden ervaren waar ze moeilijk uitdrukking aan kunnen geven. Misschien wordt het contact met leeftijdsgenoten of ouders als moeilijk ervaren. Of ze stellen zich vragen bij eigen gedrag of dat van anderen. Ze vinden misschien geen manier om plaats te geven aan woede, verdriet.. Of ze stellen zich ernstige vragen rond hun toekomst, identiteit, relaties of lichaamsbeleving,.. Het kan ook dat ze een (psychisch) lijden ervaren, maar geen idee hebben waar het vandaan komt.

 

Met welke problemen kan men in de praktijk terecht?

 • Emotionele problemen (somberheid, angst, boosheid, verdriet...)
 • Pijn (zoals aanhoudende hoofdpijn, buikpijn,..) 
 • Verlatingsangst
 • Sociale moeilijkheden
 • Verwerkingsproblemen (rouw, trauma)
 • Moeilijkheden bij de verwerking van de echtscheiding van de ouders
 • Schoolgerelateerde moeilijkheden zoals pesten of gepest worden
 • Angst (paniek, fobie, piekeren, faalangst, onzekerheid,...)
 • Het stellen van dwangmatige handelingen
 • Mentale handicap
 • Eet- of slaapproblemen
 • Gedragsproblemen (hyperactiviteit, opstandig gedrag,...)
 • Autisme/ASS, ADHD...
 • Problematische opvoedingssituatie
 • Moeilijkheden bij hechting
 • Andere..

 

 

Werkwijze:

Kinderen worden in eerste instantie samen met de ouders uitgenodigd op op gesprek. Het is mogelijk dat aansluitend vooral met de ouders wordt gewerkt, of dat het accent komt te liggen op therapeutisch werk met het kind.

In de begeleiding van het kind wordt gezocht naar een uitdrukkingsvorm die hem of haar het beste ligt. Het is mogelijk te werken via  tekenen, spel of gesprekken. Rekening houdend met de creativiteit en eigenheid van het kind wordt het aldus de ruimte geboden om iets onder woorden te brengen.

 

Jongeren kunnen zich alleen of begeleid aanmelden in de praktijk. De concrete werkvorm wordt in overleg met de jongere bepaald. Er kan gewerkt worden aan de hand van gesprekken of er kan samen op zoek worden gegaan naar een andere creatieve uitdrukkingsvorm die de jongere ligt.