Met welke problemen kan kunnen jongeren in de praktijk terecht?

 • Problemen op school (concentratieproblemen, conflicten, moeilijkheden op het vlak van studiekeuze, rusteloosheid,..)
 • Eet- en slaapproblemen, anorexia nervosa, boulimie,..
 • Emotionele problemen 
 • Problemen in het omgaan met agressie
 • Hechtingsproblemen, sociale moeilijkheden
 • Zelfmoordneigingen, neerslachtigheid, depressie 
 • Vragen of problemen op het vlak van seksualiteit  
 • Verwerkingsproblemen (rouw, trauma)
 • Moeilijkheden bij de verwerking van de echtscheiding van de ouders
 • Problemen op het vlak van pesten of gepest worden
 • Angst (paniek, fobie, piekeren, faalangst, onzekerheid,...)
 • Het stellen van dwangmatige handelingen
 • Gedragsproblemen (hyperactiviteit, opstandigheid,...)
 • (Vermoeden van) verslaving 
 • Autistische problematiek
 • Psychotische problemen
 • Andere..

 

Ieder probleem en iedere jongere is anders, daarom wordt vooral belang gehecht aan het aandacht beluisteren van de aanmeldingsklacht(en).

 

 

Jongeren..

..kunnen moeilijkheden ervaren die ze ten aanzien van hun directe omgeving moeilijk tot uitdrukking weten te brengen. Of ze kunnen er wel iets over zeggen, maar toch blijft de indruk bestaan dat de problemen onbewerkt blijven.

 

Het kan gaan over vragen in verband met studiekeuze, moeilijkheden op het vlak van schoolwerk of in het contact met leeftijdsgenoten. Ook kunnen er problemen zijn in het gezin waar de jongere zich moeilijk tegenover weet te verhouden.

De (lichamelijke) veranderingen eigen aan de pubertijd kunnen specifieke moeilijkheden met zich mee brengen. Jongeren stellen zich vaak vragen op het vlak van seksualiteit, of seksuele identiteit.

Soms is er sprake van woede waar een jongere geen blijf mee weet, of om onverwerkt verdriet. Het kan gaan om soms langdurige effecten van een ingrijpende levensgebeurtenis,. 

 

Het kan ook zijn dat een jongere een (psychisch) lijden ervaart, maar geen idee heeft waar het vandaan komt. 

 

Werkwijze:

Jongeren kunnen zich zelfstandig of begeleid aanmelden in de praktijk. Hierbij wordt een een ruimte gecreëerd waarin de jongere het eigen verhaal kan doen. Er wordt veel belang gehecht aan het onbevooroordeeld luisteren en aan het beroepsgeheim. Ook vind ik het belangrijk rekening te houden met het tempo, de tijd die de jongere nodig heeft om op verhaal te komen. 

 

Binnen dit kader wordt de jongere ondersteund in het zelf onder woorden brengen van de moeilijkheden die hij of zij ervaart. Het is belangrijk dat de jongere zelf tot de keuze kan komen zich al dan niet te engageren in het therapeutisch proces. Het is door zich te engageren in een creatief proces van spreken -of 'verwoorden'-  dat de jongere de effecten van de therapie zal kunnen ervaren.