Wim Matthys - Psycholoog bij Groepspraktijk spreek-kuur

 

Welkom...

De moeilijkheden waarmee mensen zich in de praktijk aanmelden zijn heel divers. Ze kunnen vaag zijn of juist heel specifiek, plots zijn opgedoken of ze bestaan misschien al lange tijd.

In de gesprekstherapie wordt in de eerste plaats gewerkt met het gesproken woord. De ervaring leert immers dat het vooral het 'spreken' is dat effecten sorteert. 

Belangrijke pijlers in de werking zijn het onbevooroordeeld luisteren en het beroepsgeheim.


Voor wie?

In de groepspraktijk werk ik met jongeren en volwassenen

- Het is mogelijk op gesprek te komen in het Nederlands, Engels/English of Frans/français.

 

Vaak voorkomende aanmeldingsklachten:

Ieder mens en ook ieder probleem is anders. Om toch een indruk te bieden van mogelijke aanmeldingsklachten, hieronder een overzicht:

- Angst, depressie, burn-out, stress
- Concentratieproblemen, (lichamelijke) onrust, (hoog)sensitiviteit/gevoeligheid
- Problemen op school, in de studies of op het werk
- Vermoeidheid, slaapproblemen, (aanhoudende) pijn, eetproblemen (anorexie, boulemie, overgewicht,..)
- Dwanggedachten, piekeren, (vreemde) dromen of fantasieën, nachtmerries
- Woede, problemen met agressie, jaloezie
- Verslaving (alcohol, drugs, medicatie, andere..)
- Problemen in een relatie, bij of na een (echt)scheiding, eenzaamheid
- Rouw, verdriet, problemen na een ingrijpende levensgebeurtenis
- (psycho)trauma, hechtingsproblemen
- Seksuele problemen, verwarring rond seksuele identiteit, vragen rond afwijkende seksualiteit
- Moeilijkheden op het vlak van zelfbeeld, identiteit, toekomstbeeld,..
- Zelfmoordneigingen, negatieve gedachten, geen uitweg meer zien, (zelf)verwaarlozing
- Moeilijkheden in de omgang met anderen
- Psychotische problemen, autisme,..
- Andere..

 
Werkwijze

- De methode is individuele gesprekstherapie of psychoanalyse.

 

Een eerste afspraak?

- Je kan me contacteren op 0474 66 58 93 of per mail: wim.matthys@gmail.com

 

Wanneer?


- Consultaties in de groepspraktijk spreek-kuur (Ooilamstraat 36 te Gent) zijn mogelijk op maandag (09:00 - 17:00) of woensdagochtend (09:00-13:00).

- Op weekdagen overdag en 's avonds en op zaterdagochtend zijn er afspraken mogelijk in de privépraktijk (Kiekenstraat 26 te Gent - omgeving Rooigemlaan, Brugse Poort)

Ligging van de groepspraktijk:

 

 - De groepspraktijk bevindt zich in de Ooilamstraat 36 te 9000 Gent. Dit is in centrum Gent, in de omgeving van de 'visserij'.